รู้ไว้ใช่ว่ากับเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google


Google Search คืออะไร ?

‘Google Search’ คือ เครื่องมืออันแสนสะดวกสบาย มีประโยชน์มหาศาล ให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตต่างๆ ที่คุณอยากรู้ โดยใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ‘Google.com’ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง รู้จักกันไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ วิธีใช้งานก็แสนง่ายดาย เพียงแค่คุณเข้าเว็บไซต์

Google Search

www.Google.com หลังจากนั้นพิมพ์คำหรือข้อความ เกี่ยวกับเรื่องที่คุณ ต้องการค้นหา หลังจากนั้นก็กดปุ่ม Enter รอเพียงไม่นาน เว็บไซต์ ‘Google.com’ ก็จะปรากฏข้อมูลทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Keyword ที่คุณหาต้องการทันที โดยไม่เพียงค้นหาเว็บไซต์เท่านั้น เพราะความสามารถที่แท้จริงของGoogle Search ยังสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็น รูปภาพ , ข่าว และ Web Directory ได้อีกด้วย

รวมเทคนิคน่าสนใจ ในการสืบค้นข้อมูลด้วย ‘Google’

วิธีค้นหาทั่วไปใน ‘Google’ จะใช้ Keyword เป็นเครื่องมือในการค้นหาเพียงอย่างเดียว เพราะง่ายมากที่สุด แต่ถ้าผู้ใช้งานรู้จักใช้เครื่องหมายบางประเภทร่วมด้วย ก็จะทำให้ผู้ใช้งานได้ข้อมูลมีประโยชน์มากขึ้น โดยเครื่องหมายที่นำมาช่วยในการค้นหา ได้แก่…

ใช้เครื่องหมายบวก (+) เชื่อมคำ

ตามปกติแล้ว Google จะไม่สนใจ Keyword ประเภท Common Word หรือคำง่ายๆ เช่น ที่ , กับ , เมื่อไหร่ , ที่ไหน , อย่างไร เป็นต้น หากแต่ด้วยความจำเป็น บางครั้งคำเหล่านี้ก็กลายมาเป็นคำสำคัญของประโยค ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องค้นหา ด้วยเหตุนี้การใช้เครื่องหมาย ‘+’ จะช่วยเชื่อมคำของคุณ ให้กลายเป็นประโยคเดียวกัน หากแต่มีเงื่อนไขว่า ก่อนคุณจะใส่เครื่องหมาย ‘+’ จำเป็นต้องมีการเว้นวรรค 1 เคาะ เช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาเว็บไซต์เกี่ยวกับภาพยนตร์ ‘Age of Ultron’ และถ้าคุณพิมพ์ ‘Age of ultron’ ลงไปดื้อๆ Google ก็จะทำการค้นหาแยกคำแบบไม่สนใจคำว่า Of โดยค้นหาคำว่า Age หรือ Ultron เพียงแค่ 2 คำเท่านั้น แต่ถ้าคุณเปลี่ยนใหม่พิมพ์ว่า ‘Age +of Ultron’ Google จะทำการค้นหาทั้งคำว่า Age, of และ Ultron ครบทุกความต้องการของคุณ

ค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูด (“…”)

เหมาะกับการค้นหา Keyword ซึ่งมีรูปแบบเป็นวลีสั้นๆหรือกลุ่มคำ ที่คุณต้องการให้ค้นหาทุกคำเป็นประโยค แบบไม่ต้องแยกคำ เช่น ถ้าคุณต้องการหาเว็บไซต์เกี่ยวกับเพลง ‘You are not alone’ ให้พิมพ์ว่า ” You are not alone ” Google ก็จะทำการค้นหาประโยคโดยไม่แยกคำอีกต่อไป

Google ไม่สนใจ Common Word

คำศัพท์ทั่วไป อย่าง ที่ไหน , อย่างไร , ยัง รวมทั้งคำอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งตัวเลขและตัวอักษรซึ่งมาในลักษณะเดี่ยวๆ Google ไม่ค่อยให้ความสำคัญในการค้นหา เพราะ Google ค่อนข้างเสียเวลาในแสดงผลเว็บไซต์ที่มีคำเหล่านี้ แน่นอนว่ามีเยอะมาก แต่ถ้ามีความจำเป็น คุณก็จะต้องใช้เครื่องหมาย ‘+’ ในการโยงคำเหล่านี้ให้เข้าไว้ด้วยกัน หรืออีกทางหนึ่งก็คือ คุณอาจระบุคำในรูปวลีโดยใช้เครื่องหมาย ” ……. ” เท่านั้นเอง