เรียนรู้ทำความเข้าใจกับระบบ Search engine


   Search engine เป็นระบบที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นตัวนำทางไปยังการเข้าถึงข้อมูล ของเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวนำทางที่พาไปยังข้อมูลที่เราต้องการอย่างสะดวกขึ้น เพราะการทำงานต่างๆจะเป็นการที่ค้นหาข้อมูลที่เราต้องการ  ที่จากหลายๆเว็บไซต์มาประมวนผลการค้นหาให้กับคำที่เราพิมลงไปในช่องการค้นหา และจะได้ข้อมูลที่ตรงกับคำที่เราพิมลงไปในช่องมากที่สุด ซึ่งเป็นตัวทำทางของเว็บไซต์ที่เราต้องการนั้นเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ Search engine

          โดยระบบการทำงานของ search engine จะทำงานอยู่บนระบบของอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก เพราะจะเป็นตัวที่พายังเว็บไซต์ต่างๆของ google หรือเว็บไซต์ที่เป็นตัวคนหาอีกด้วย ซึ่งการทำงานของเขาจะเป็นเครื่องมือการค้นหาข้อมูล หรือเป็นสะพานที่ถอดไปถึงฝั่งนั้นเอง โดยระบบอินเตอร์จะมีรูปแบบเหมือนสะพายเชื่อม ที่ถูกนำมาเรียงต่อๆกันเป็นแถวๆ เพื่อไปยังฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่ง search engine ตัวนี้เป็นเหมือนตัวสะพานที่สร้างไวให้ผู้คนที่ต้องการไปยังจุดหมายได้เดินข้ามไปถึงจุดหมายอย่างใกล้ที่สุดนั่นเอง  โดยไปต้องไปอ้อมป่าหรืออะไรทั้งนั้น ซึ่งระบบนี้เป็นตัวนำคำที่เราต้องการทราบข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ มาให้เราได้หาง่ายขึ้น และเจาะจงมากขึ้น โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหาหลายๆเว็บ ถือว่าเป็นการประหยัดเวลามาก และจะได้ความหมายที่เราต้องการอีกด้วย

โดยการทำงานของระบบนี้ มีการทำงานที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งจะสะดวกต่อการค้นหาอย่างมาก เพราะแต่ละประเภทจะทำงานในด้านที่ตัวเองถนัด

ซึ่งจะแบ่งออกเป็นการทำงานแบบแบ่งหมวดหมู่ไว้แล้ว จะสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลมากขึ้น โดยแต่ละหมวดหมู่มีการแบ่งประเภทของข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆเอาไว้ โดยเป็นการที่จำแนกข้อมูลที่เป็นหัวข้อหลักๆของการค้นหา ที่เราต้องการทราบข้อมูลต่างๆ โดยระบบนี้จะไม่มีที่เก็บข้อมูลเป็นของตัวเอง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือการนำทางไปยังข้อมูลที่เราต้องการเท่านั้น หรือเป็นสื่อการค้นหาข้อมูลไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะดึงข้อมูลหรือเนื้อที่มีความหมายเกี่ยวกับคำที่เราต้องการพิมลงไปในนั้น โดยจะเป็นสื่อนำทางเฉยๆ และเว็บไซต์ต่างๆจะนำระบบนี้ไปใช้รวมด้วย ซึ่งจะเป็นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เราต้องการได้ง่ายขึ้น และสะดวกมากต่อการใช้งานต่างๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นการประหยัดเวลาได้ดีเลยในการทำงานที่เกี่ยวกับ SEO โดยระบบนี้จะเป็นตัวนำทางการทำงานของพวกเขา ให้สะดวกขึ้น และได้ข้อมูลต่างๆที่เขาต้องการได้แม่นยำขึ้นมาก