การตลาดดิจิตอล             search engine เป็นเครื่องมือค้นหา ข้อมูลต่างๆที่เราต้องการผ่าน Google มากที่สุด ซึ่งการใช้งานผ่าน google […]

Search engine ถูกใช้งานผ่าน Google บ่อยที่สุดsearch engine มีการใช้งานแยกประเภทกันออกไป ซึ่งการใช้งานแต่ละรูปแบบจะไม่เหมือนกัน เพราะการค้นหาด้านต่างๆจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยการค้นหาในหัวข้อนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยอีกด้วย และการค้นหาในรูปแบบแรกเป็นการค้นหาที่นิยมใช้กันอย่างมาก ส่วนแบบที่สองจะลองมา และแบบที่สามจะไม่ค่อยนิยมใช้กัน ซึ่งการค้นหาในแบบที่สามจะได้ข้อมูลที่ไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่ […]

Search engine เลือกใช้งานให้ถูกประเภท


          Search engine เป็นเครื่องมือค้นหาทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้งานในการค้นหาข้อมูลต่างๆ หรือเว็บไซต์ต่างๆบนอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก และใช้งานง่ายอีกด้วย โดยการพิมคำที่เราต้องการคนหาลงไปช่อง และกดคำว่า […]

Search engine คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้าง