Daily Archives: December 10, 2016


ถ้าหากเอ่ยชื่อของเว็บไซต์ที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของ Google อย่างแน่นอน เพราะถ้านี่ถือได้ว่าเป็นเว็บ Search Engine ที่มีคนเข้ามาค้นหาข้อมูลมากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่สนองต่อความต้องการทุกอย่างของโลกอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะต้องการอะไรก็นึกถึง Google […]

ประวัติความเป็นมาของ Google