Search Engin


ถ้าหากจะถามว่ามีใครรู้จักเว็บไซต์ที่ชื่อ Google หรือไม่ คนที่เล่นอินเตอร์เน็ตเป็นทุกๆ คนก็คงจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้จักอย่างแน่นอน เพราะว่านี่คือเว็บประเภท Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เป็นเว็บที่สามารถเข้าไปค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่ใจต้องการ […]

Google Adsense คืออะไร


ถ้าหากเอ่ยชื่อของเว็บไซต์ที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของ Google อย่างแน่นอน เพราะถ้านี่ถือได้ว่าเป็นเว็บ Search Engine ที่มีคนเข้ามาค้นหาข้อมูลมากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่สนองต่อความต้องการทุกอย่างของโลกอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะต้องการอะไรก็นึกถึง Google […]

ประวัติความเป็นมาของ Google   Search engine เป็นระบบที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นตัวนำทางไปยังการเข้าถึงข้อมูล ของเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวนำทางที่พาไปยังข้อมูลที่เราต้องการอย่างสะดวกขึ้น เพราะการทำงานต่างๆจะเป็นการที่ค้นหาข้อมูลที่เราต้องการ  ที่จากหลายๆเว็บไซต์มาประมวนผลการค้นหาให้กับคำที่เราพิมลงไปในช่องการค้นหา […]

เรียนรู้ทำความเข้าใจกับระบบ Search engine


  Search engine เป็นเครื่องมือการค้นหาทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยจะมีตัวนำทางของเว็บไซต์ต่างๆนำไปใช้ในระบบนั้นด้วยอย่าง ระบบ google ก็จะมีตัวนี้เป็นเครื่องมือการค้นหาต่างๆของข้อมูลที่เราต้องการ โดย search […]

Search engine มีกี่รูปแบบ